บางขุนเทียน-ป่าชายเลนของคนกรุง

เราคือทีมนักวิจัยสาขาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สผ. จำกัด มหาชน ทำงานวิจัยในพื้นที่บางขุนเทียน ซึ่งถือเป็นบริเวณเดียวของกรุงเทพมหานครฯที่ติดชายทะเล งานวิจัยเน้นในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ (Extensive) รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับท่านที่สนใจงานวิจัยและกิจกรรมต่างของเราเชิญทุกท่านหาข้อมูลได้จากหัวข้อต่างๆที่มีในเว็ปไซด์ของเราได้เลยค่ะ

Advertisements